Här kommer jag inom kort att presentera några av de produktioner som jag har medverkat i. Filmsekvenserna är i QuickTime-format och är relativt tunga, så det kan ta en stund att ladda färdigt dem.

Klicka på respektive
bild för att starta
uppspelningen...