Jag började tidigt att arbeta med film- och videoproduktion och redan i början av 1980-talet startade jag tillsammans med två kolleger produktionsbolaget Studio 84. I dag arbetar jag som frilansfotograf i eget bolag; Filmfotograf Dick Ying AB. Läs mer om vilka mina kunder är, och om de produktioner som jag medverkat i, under rubriken Kunder och uppdrag.

Bilden: Dick Ying under inspelningen av Kommissionen.

Paus under inspelningen av Kommissionen för SVT